top of page

Associa't

Els socis:

Pertànyer a Free Art significa estar en complicitat amb persones que treballen sense ànim de lucre per la dignificació de les arts escèniques comunitàries i suposa un estímul per multiplicar les forces a favor del desenvolupament de la societat de la cultura, la comunicació i les arts. Suposa també la possibilitat de fer valdre el vot de soci a favor de construir el projecte escènic dels teus somnis.

Serveis:

L’Associació Free Art ofereix a tots els associats una sèrie de serveis de gran utilitat:

· Assessorament per a la construcció de projectes
· Borsa de treball
· Perfil de sòcia
· Formació continuada
· Tallers participatius
· Entrada a les activitats escèniques Free Art (una cada trimestre)
· Informació sobre el sector escènic comunitari

Quotes:
Quota trimestral: 30 euros

Quota anual: 100 euros
Quota jove trimestral (menors de 25 anys) 50% dte.: 15 euros

Quota jove anual (menors de 25 anys) 50% dte.: 50 euros

Com fer-te soci?

Omplir el formulari d'inscripció (més avall)

Un cop la documentació hagi estat revisada i acceptada, et facilitarem el nostre compte corrent per a que puguis fer una transferència o ingrés de la inscripció i la 1a quota, ja que el primer pagament l’has de fer tu. A partir de la 2a quota serà per domiciliació bancària.

Per a qualsevol dubte o més informació pots enviar-nos un correu electrònic a freeartbcn@gmail.com 

o bé trucar-nos al 606 692 764.

Formulari d'inscripció com a soci de l'Associació Free Art

1. Dades personals

arrow&v

2. Altres dades d'interès

arrow&v
En quines especialitats estàs interessat?

3. Autoritzacions

  1. Que coneix els Estatuts de l'Associació Free Art

  2. Que vol formar part d'aquesta associació

  3. Que són certes les dades d'aquest formulari

  4. Que, en cas de ser acceptada com a membre de l'Associació, es compromet a informar de qualsevol canvi d'aquestes dades.

Permís de comunicació:

L'Associació Free Art informa via correu electrònic mitjançant un butlletí informatiu i enviaments sobre procesos participactius, conferències, tallers,  cursos, convocatòries, descomptes especials, borsa de treball, etc. Vols formar part de la llista de mailing per rebre els nostres comunicats?

arrow&v

Jo, persona sol·licitant, en cas de ser acceptada com a membre de l’Associació Free Art, AUTORITZO a la l’esmentada associació a difondre el meu nom i cognoms i la imatge que jo enviï a la entitat per ser publicada a la secció d'associats inclosa al web i al butlletí informatiu quinzenal que s’envia a totes les persones sòcies per email.

Aquesta autorització de cessió dels drets d’imatge és completament gratuïta. En qualsevol moment, abans de l’enviament del butlletí quinzenal, podré revocar la cessió dels drets d’imatge enviant un correu electrònic a freeartbcn@gmail.com i expressant en el cos del mateix la voluntat d’exercitar el dret de revocació de la cessió dels drets de la meva imatge, autoritzada mitjançant aquest document.

4. Dades bancàries

arrow&v

En base a la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, autoritza a l’Associació Free Art a efectuar el cobrament de la quota trimestral que aquesta entitat estableix en 30 € o, en el seu defecte, la quota anual de 100€ (quota general) o, respectivament 15 € (trimestral) o 50€ (quota jove -25); així com l’ import de 10 € en concepte de gestió d’inscripció mitjançant els serveis existents de cobrament que a l’efecte aquesta entitat estimi convenients emprar. Tanmateix, autoritza a l’Associació Free Art, en cas de devolució dels càrrecs dels imports que aquesta carregui al seu número de compte corrent, a assumir la despesa que en el seu cas es derivi de tal acció. De la mateixa manera, aquest facilita el número de compte corrent i els canvis i/o modificacions que per aquest concepte esdevinguin en un futur.

Gràcies per la teva inscripció!
bottom of page